საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

იუნესკოს “მონაწილეობის პროგრამის” ფარგლებში პროექტების წარდგენა იწყება