საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინკლუზიური განათლების განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის პრეზენტაცია გაიმართა