საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხეილ ბატიაშვილი სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს შეხვდა