საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობის პროცესი დაიწყო