საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მეცნიერების განვითარების მიმართულებით იაპონიასთან თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადავა