საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების რეფორმის ჯგუფის სამუშაო პროცესში აზიის განვითარების ბანკი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს