საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გრიფის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ