საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მეცნიერებათა აკადემია გამოთქვამს მზადყოფნას, პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მუშაობის პროცესში ახალგაზრდა მეცნიერების მაქსიმალური ჩართვა უზრუნველყოს