საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლეთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის სამუშაო ვარიანტის განხილვა დაიწყო