საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რეგიონების საჯარო სკოლებს უკაბელო ინტერნეტი ექნებათ