საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინკლუზიური განათლების პედაგოგთა ხელფასი 400-500 ლარის ფარგლებში განისაზღვრება