საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონკურსი ვენეციის ბიენალეზე საქართველოს სახელით წარსადგენი პროექტის შესარჩევად