საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული კონფერენცია გაიმართა