საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საატესტატო გამოცდებისათვის ფართომასშტაბიანი აპრობაცია დაიწყო