საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

UNDP და შვეიცარიის მთავრობა მეტ დახმარებას გაუწევენ პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემის განვითარებას საქართველოში