საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის გრიფირების კონკურსი გამოცხადდა