საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს სკოლების წარჩინებული მოსწავლეები კომპიუტერებით ჯილდოვდებიან