საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის 150-ე სკოლაში რეფორმის ფარგლებში მიმდინარე ახალი სასწავლო საპილოტე მოდელი წარმატებით დასრულდა