საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გადამზადების ახალ პროგრამებს იწყებს