საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ვენეციის ბიენალეზე საქართველოს ეროვნულ პავილიონში წარსადგენი პროექტი ცნობილია