საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საკონსულტაციო შეხვედრები დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი საგნისა და საბაზო საფეხურის VII კლ. საგნების სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირებასთან დაკავშირებით