საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიუსაფარი ბავშვებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები მოქმედებს