საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGS) ეროვნული საბჭოს სხდომა გაიმართა