საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების რეფორმის ფარგლებში განსახორციელებელი ინოვაციური პროექტების პრეზენტაცია