საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქალაქ კასპში რეგიონული მნიშვნელობის პროფესიული სასწავლებელი და ახალი სკოლა შენდება