საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის განხილვა გრძელდება