საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

STCU - ს დირექტორთა საბჭოს შეხვედრა საქართველოში გაიმართა