საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა კონფერენციის ,,ბავშვის უფლებაა მოუსმინონ“ მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა