საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

94 ქართველი ახალგაზრდა სწავლასა და კვლევას გერმანიაში განაგრძობს