საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

იძულებით გადაადგილებულ 7 სტუდენტს სწავლა დაუფინანსდებათ