საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლები გადამზადდნენ