საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლის დირექტორობის უფლების მქონე პირებთან გასაუბრების განრიგი