საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მსოფლიო აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების დღეს აღნიშნავს