საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის მე-100 საჯარო სკოლას ახალი შენობა ექნება