საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან მჭიდროდ თანამშრომლობს