საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროექტი Minecraft Education Edition საჯარო სკოლებში დაინერგება