საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების ინტერნაციონალიზაცია- ევროპის აკადემიის რეგიონული ჰაბი თსუ-ში