საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მშენებლობის მიმართულებით პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგების გადამზადება დაიწყო