საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოში ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი ამოქმედდება