საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი განათლების სისტემაში „ციფრული სკოლის კონცეფცია“ დაინერგება