საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

იტალიასა და საქართველოს შორის კულტურის სფეროში გაცვლითი პროგრამა დაინერგება