საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლის მართვის ხელშეწყობის მიზნით სპეციალური ჟურნალი გამოიცემა