საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის გრანტების მოცულობა დამტკიცდა