საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს მთავრობა მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამას დააფინანსებს