საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მსოფლიო ბანკი იქნება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში