საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რეგიონალური კონფერენცია - "კვლევისა და ინდუსტრიას შორის კავშირების ხელშეწყობა"