საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამშენებლო მიმართულების პროფესიულ პროგრამებზე დუალური მიდგომით სწავლება დაიწყო