საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საბუნებისმეტყველო საგნების ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები სასაწავლო ვიზიტით ვარშავაში იმყოფებოდნენ