საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტით დაფინანსებულ სტუდენტთა სია