საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების რეფორმის ფარგლებში სკოლებში კომპიუტერული სწავლების ახალი კონცეფცია შეიქმნა